Branddør og ABDL anlæg

Har du behov for, eller overvejet dit behov for, automatisk branddør i nærheden af Ishøj? Vi er din lokale el-installatør ved Køge og Høje Taastrup, men yder service på hele Sjælland.

​Et ABDL anlæg sikrer, at en branddør lukkes ved røgudvikling som følge af brand, og forhindrer brandens, og dermed også røgens, udbredelse til omkringliggende brandsektioner.

Dermed gives der mulighed for at begrænse branden til et bestemt område, og røggenerne udenfor den brandhærgede sektion vil være minimale, når en branddør lukkes ved hjælp af et ABDL anlæg.

​Vores serviceeftersyn på et ABDL anlæg sikrer:

  • Øget brandsikkerhed
  • ​At din branddør lukker helt tæt i karm, således at røg- og brandudviklingen forhindres til andre brandceller
  • ​At de lovpligtige krav til serviceeftersyn overholdes
  • ​At attest fremsendes til brandmyndigheden

Service af branddør og ABDL-systemet

JP EL-anlæg A/S servicerer dine tekniske installationer, således du overholder gældende lovkrav for automatisk branddørslukning.

​For at sikre funktionaliteten af dit ABDL anlæg og forlænge enhedernes levetid simuleres en brand, og der foretages en generel funktionsafprøvning og visuel kontrol af det samlede ABDL anlæg på din branddør.

Servicen omfatter desuden vedligeholdende eftersyn og reparation af dit anlæg som følge af almindelig brug:

  • ​​Kontrol og afprøvning af ABDL central, herunder test af lamper, forsyningsforhold og nødforsyning
  • ​Kontrol af centralens alarmer
  • ​Kontrol af røgdetektorer
  • ​Kontrol og afprøvning af korrekt mekanisk lukkefunktion af branddør ved brand- og fejlafprøvning
  • ​Kontrol og afprøvning i henhold til producentens anvisninger.

Kvalitetssikring af ABDL anlæg

​I en bygning med automatisk branddør stiller myndighederne krav om, at anlægget årligt serviceres af en godkendt installatør for at sikre, at brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid.

​Endvidere kan myndigheden forlange dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af de brandtekniske installationer og bygningsdele vil blive gennemført.

Skriv os en e-mail på info@jp-elanlaeg.dk eller ring til os på telefon 43 52 19 99 for at høre nærmere om ABDL anlæg til jeres branddør. Vi klarer både etablering og servicering af branddøre på hele Sjælland.