Skip to main content

ABDL ANLÆG

REPARATION OG RENSNING AF TERRAZZOGULVE


Har du en eller flere branddøre i din virksomhed? Måske du har fået et påbud fra en brandinspektør om, at branddøren ikke lever op til alle krav?

Påbud eller ej, så kan et ABDL anlæg være en rigtig god ide at få monteret, når du har en branddør.

HVAD ER ET ABDL ANLÆG?

Et ABDL anlæg sikrer, at en branddør lukkes ved røgudvikling som følge af brand og forhindrer brandens, og dermed også røgens, udbredelse til omkringliggende brandsektioner.

Dermed gives der mulighed for at begrænse branden til et bestemt område, og røg-generne uden for den brandhærgede sektion vil være minimale, når en branddør lukkes ved hjælp af et ABDL anlæg.

Vi tilbyder både montering af nye samt serviceeftersyn af nuværende anlæg.

​Vores serviceeftersyn sikrer:

  • Øget brandsikkerhed
  • ​At din branddør lukker helt tæt i karm, således at røg- og brandudviklingen forhindres til andre brandceller
  • ​At de lovpligtige krav til serviceeftersyn overholdes
  • ​At attest fremsendes til brandmyndigheden

SERVICE AF BRANDDØRE SAMT ABDL ANLÆG

JP EL-anlæg A/S servicerer dine tekniske installationer, således du overholder gældende lovkrav for automatisk branddørslukning.

​For at sikre funktionaliteten af dit ABDL anlæg, og forlænge enhedernes levetid, simuleres en brand, og der foretages en generel funktionsafprøvning og visuel kontrol af det samlede ABDL anlæg på din branddør.

Servicen omfatter desuden vedligeholdende eftersyn og reparation af dit anlæg som følge af almindelig brug.

Herunder tilbyder vi derfor:

  • ​​Kontrol og afprøvning af ABDL central, herunder test af lamper, forsyningsforhold og nødforsyning
  • ​Kontrol af centralens alarmer
  • ​Kontrol af røgdetektorer
  • ​Kontrol og afprøvning af korrekt mekanisk lukkefunktion af branddør ved brand- og fejlafprøvning
  • ​Kontrol og afprøvning i henhold til producentens anvisninger

HAR DU ENDNU INGEN BRANDDØR?

Hvis du endnu ingen branddøre har i virksomheden og ønsker dette monteret.

Så kan vi kun anbefale, at du fra starten af ligeledes får monteret et ABDL anlæg.

Vi klarer både etablering og servicering af branddøre på hele Sjælland.

KVALITETSSIKRING AF DIT ANLÆG

​I en bygning med en eller flere automatiske branddøre stiller myndighederne krav om, at anlægget årligt serviceres af en godkendt installatør.

Dette er for at sikre, at brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid.

​Endvidere kan myndigheden forlange dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af de brandtekniske installationer og bygningsdele vil blive gennemført.

Hvis du bruger JP EL-ANLÆG kan du være sikker på kvalitetsstemplet arbejde, der kan dokumenteres og fremvises for de ønskede parter.

Kontakt os gerne allerede i dag, hvis du ønsker at høre mere om priser, og hvornår vi kan hjælpe dig.

Vi sidder også klar, hvis du blot har spørgsmål til systemet eller vores anbefalinger.